English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Psychologica
Poprzednie tytuły: Studia z Psychologii: 1983-1999
Adres strony WWW: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp
Drugi adres
strony WWW:
http://www.studia.psychologica.uksw.edu.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/387/
DOI: 10.21697/sp
ISSN: [e]2449-5360 ; [p]1642-2473
Index Copernicus: 2013: 4,53 ; 2014: 60,00 ; 2015: 69,42
Punktacja MNiSZW: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1983
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2000/1-2018/18/1
Abstrakty: 2009/9-2018/18/1
Pełne teksty: 2000/1-2018/18/1
Wskazówki dla autorów: http://www.studia.psychologica.uksw.edu.pl/wskazowki
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-07
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »