English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Ecologiae et Bioethicae
Adres strony WWW: http://www.seib.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/388/
DOI: 10.21697/seb
ISSN: 1733-1218
Index Copernicus: 2012: 5,04 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 60,16
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Ekologii i Bioetyki
Symbol UKD: 574:17
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-2017/15/4
Abstrakty: 2003/1-2017/15/4
Pełne teksty: 2003/1-2016/14/4
Wskazówki dla autorów: http://seib.uksw.edu.pl/doautor%C3%B3w
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-29
Dziedzina:etyka
ekologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »