English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Tarnowskie Studia Teologiczne
Adres strony WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/tarnowskiestudiateologiczne
Drugi adres
strony WWW:
http://wt.diecezja.tarnow.pl/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-naukowa/czasopisma-naukowe/tarnowskie-studia-teologiczne/o-czasopi%C5%9Bmie
DOI: 10.15633/tst
ISSN: [e]2391-6826 ; [p]0239-4472
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2010c: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1938
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków). Wydział Teologiczny. Sekcja (Tarnów) ; Instytut Teologiczny (Tarnów)
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2006/25/2-
Abstrakty: 2006/25/2-
Pełne teksty: 2012/32/1-
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/tarnowskiestudiateologiczne/information/authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-07
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »