English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Canonici
Adres strony WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/annalescanonici
DOI: 10.15633/acan
ISSN: [e]2391-6567 ; [p]1895-0620
Index Copernicus: 2012: 3,77 ; 2013: 4,71 ; 2014: 62,11 ; 2015: 74,96
Punktacja MNiSZW: 2009a: 2 ; 2009c: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków)
Symbol UKD: 348
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/8-
Abstrakty: 2012/8-
Pełne teksty: 2012/8-
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/annalescanonici/information/authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-07
Dziedzina:prawo
religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »