English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polonia Sacra
Poprzednie tytuły: Polonia Sacra: 1918-1921
Nova Polonia Sacra: 1928-1939
Adres strony WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra
DOI: 10.15633/ps
ISSN: [e]2391-6575 ; [p]1428-5673
Index Copernicus: 2012: 4,20 ; 2013: 4,62 ; 2014: 70,47 ; 2015: 70,99
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1918
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków)
Symbol UKD: 23 ; 24 ; 282
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/16/1-
Abstrakty: 2012/16/1-
Pełne teksty: 2012/16/1-
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra/information/authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-07
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »