English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Antyczne i Mediewistyczne
Poprzednie tytuły: Studia Mediewistyczne: 1958-2000
Adres strony WWW: http://saim.ifispan.waw.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://classica-mediaevalia.pl/tag/studia-antyczne-i-mediewistyczne/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ifispan.pl/kategoria-produktu/czasopisma/studia-mediewistyczne/
ISSN: 1732-8640
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1958
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Symbol UKD: 1(091)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/40-
Pełne teksty: 2007/40-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-05-05
Dziedzina:historia i archiwistyka
filozofia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »