English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia nad Rodziną
Adres strony WWW: http://www.snr.wsr.uksw.edu.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/370/
DOI: 10.21697/snr
ISSN: 1429-2416
Index Copernicus: 2012: 2,40 ; 2013: 2,40 ; 2014: 37,72 ; 2015: 54,88
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Teologii Katolickiej. Instytut Studiów nad Rodziną (Łomianki) ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 261:37.018.1 ; 261:173 ; 261:314.3
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1997/1-2015/37
Pełne teksty: 1997/1-2015/37
Wskazówki dla autorów: http://www.snr.wsr.uksw.edu.pl/node/19
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-06
Dziedzina:pedagogika
nauki o rodzinie
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »