English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Adres strony WWW: http://www.wtl.us.edu.pl/ssht/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.bazhum.muzhp.pl/czasopismo/433/
ISSN: 0137-3447
Index Copernicus: 2012: 5,13 ; 2013: 5,64 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1968
Data online: 1968
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydział Teologiczny
Symbol UKD: 282 ; 23
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1968/1-
Pełne teksty: 1968/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/?pdf=info_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-06
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »