English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Horyzonty Wychowania
Poprzednie tytuły: Horyzonty Wiary: 1990-2001
Adres strony WWW: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW
DOI: 10.17399/HW
ISSN: 1643-9171
Index Copernicus: 2014: 75,29 ; 2015: 81,69
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1990
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Ignatianum (Kraków). Wydział Pedagogiczny
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/10/20-
Abstrakty: 2011/10/20-
Pełne teksty: 2011/10/20-
Wskazówki dla autorów: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/information/authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-28
Dziedzina:pedagogika
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »