English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Oceanologia
Adres strony WWW: http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/index.html
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/113057
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00783234
DOI: 10.5697/oc
ISSN: [e]2300-7370 ; [p]0078-3234
Impact Factor: 2004: 0,656 ; 2005: 0,623 ; 2006: 0,870 ; 2007: 0,744 ; 2008: 1,038 ; 2009: 0,613 ; 2010; 0,983 ; 2011: 1,242 ; 2012: 1,024 ; 2013: 0,927 ; 2014: 1,000 ; 2015: 0,935 ; 2016: 1,500 ; 2017: 1,614 ; 2018: 1,988
Index Copernicus: 2011: 15,72
Punktacja MNiSZW: 2007: 15 ; 2009a: 15 ; 2010a: 20 ; 2010b: 13 ; 2012: 20 ; 2012a: 20 ; 2013: 20 ; 2014: 20 ; 2015: 20 ; 2016: 20 ; 2017s: 20 ; 2019: 70
Data początkowa: 1971
Data online: 1971
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Oceanologii PAN
Symbol UKD: 551.46
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1971/1/1-
Abstrakty: 1971/1/1-
Pełne teksty: 1971/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/instructions_pl.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-30
Dziedzina:oceanografia
Indeksowane w:BazTech
Science Citation Index Expanded (Web of Science Core Collection)
Zoological Record
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »