English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=46&magazine_subpage=CURRENT
DOI: 10.5114/nan
ISSN: [e]2084-9885 ; [p]1896-6764
Index Copernicus: 2007: 3,71 ; 2008: 3,73 ; 2009: 4,04 ; 2010: 4,08 ; 2011: 4,14 ; 2012: 3,79 ; 2013: 4,74 ; 2014: 96,51 ; 2015: 105,34
Punktacja MNiSZW: 2009a: 2 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Termedia Wydawnictwa Medyczne
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/1/1-
Abstrakty: 2006/1/1-
Pełne teksty: 2006/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=46&magazine_subpage=FOR_AUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-06
Dziedzina:psychologia
psychiatria
neurologia
Indeksowane w:EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
Scopus
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »