English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kardiologia na co Dzień
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=45&magazine_subpage=CURRENT
ISSN: 1896-7698
Index Copernicus: 2006: 2,94 ; 2007: 3,04 ; 2008: 3,04 ; 2009: 3,07 ; 2010: 3,07
Data początkowa: 2006-2010
Data online: 2006-2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Termedia Wydawnictwa Medyczne
Symbol UKD: 616.12
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/1-2010/4
Abstrakty: 2006/1-2010/4
Pełne teksty: 2006/1-2010/4 [dostęp po nieodpłatnym zalogowaniu]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-28
Dziedzina:choroby układu krążenia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »