English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie
Poprzednie tytuły: Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych: 1958-2000
Water - Environment - Rural Areas
Adres strony WWW: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/woda/
ISSN: 1642-8145
Index Copernicus: 2011: 6,12 ; 2012: 4,67 ; 2013: 5,84 ; 2014: 56,71 ; 2015: 60,46
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1958
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Symbol UKD: 626.8 ; 631.92 ; 504.064.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/1-
Abstrakty: 2003/1-
Pełne teksty: 2003/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/woda/index.php?id=dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-05
Dziedzina:rolnictwo
hydrologia
Indeksowane w:BazTech
AGRO
AGRO2
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »