English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wieś i Rolnictwo
Adres strony WWW: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/
DOI: 10.7366/wir
ISSN: [e]2657-5213 ; [p]0137-1673
Index Copernicus: 2013: 6,00 ; 2014: 64,35 ; 2015: 69,26
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1973
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Symbol UKD: 63
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1- [embargo: 6 miesiące]
Wskazówki dla autorów: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/pl/instrukcje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-05-04
Dziedzina:rolnictwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »