English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Poprzednie tytuły: Wychowanie Fizyczne w Szkole: 1953-1959
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna: 1960-1988
Adres strony WWW: http://www.wychowaniefiz.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://wfiz.amos.waw.pl/index.html
ISSN: 0860-8075
Index Copernicus: 2001: 1,62 ; 2002: 1,20 ; 2003: 1,19 ; 2004: 1,19 ; 2005: 1,19
Data początkowa: 1953
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Symbol UKD: 37.031
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-03
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »