English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura Fizyczna
Poprzednie tytuły: Wychowanie Fizyczne: 1920-1950
Adres strony WWW: http://www.wbc.poznan.pl/publication/29040
ISSN: 0137-7671
Index Copernicus: 2001: 0,00 ; 2002: 0,00 ; 2003: 0,00 ; 2004: 0,00 ; 2005: 1,76 ; 2006: 1,76 ; 2008: 2,32 ; 2009: 2,32
Punktacja MNiSZW: 2007: 1 ; 2009a: 1 ; 2010a: 1
Data początkowa: 1920-1939, 1947-2011
Data online: 1920-1939
Wydawca/Instytucja sprawcza: Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce ; Akademia Wychowania Fizycznego (Warszawa)
Symbol UKD: 796
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 1920/1/1-1939/10
Pełne teksty: 1920/1/1-1939/10
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-04-13
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »