English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Palestra
Poprzednie tytuły: Biuletyn Naczelnej Rady Adwokackiej: 1956
Adres strony WWW: http://www.palestra.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/664/
ISSN: 0031-0344
Index Copernicus: 2013: 3,75 ; 2014: NI ; 2015: 66,75
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 4 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1910 ; 1924
Data online: 1919
Wydawca/Instytucja sprawcza: Naczelna Rada Adwokacka
Symbol UKD: 347.9
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 1910/1-1910/8 ; 1924/1 ; 1924/10 ; 2000/4-
Pełne teksty: 2000/4-
Wskazówki dla autorów: http://palestra.pl/pages/show/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-25
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »