English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kontrola Państwowa
Adres strony WWW: http://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/
ISSN: 0452-5027
Index Copernicus: 2011: 3,92 ; 2012: 4,30 ; 2013: 4,38 ; 2014: 52,96 ; 2015: 49,08
Punktacja MNiSZW: 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1956
Data online: 1996
Wydawca/Instytucja sprawcza: Najwyższa Izba Kontroli
Symbol UKD: 336
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1996/1-
Pełne teksty: 2002/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/zasady-publikowania-w-kontroli-panstwowej.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-25
Dziedzina:administracja
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »