English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Europejski Przegląd Sądowy
Adres strony WWW: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/europejski-przeglad-sadowy.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778303/list
ISSN: 1895-0396
Index Copernicus: 2012: 5,30 ; 2013: 5,34 ; 2014: 51,47 ; 2015: 55,69
Punktacja MNiSZW: 2008: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski
Symbol UKD: 347.9
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2008/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-25
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »