English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Norwidiana
Adres strony WWW: https://tnkul.pl/studia-norwidiana
Drugi adres
strony WWW:
http://www.kul.pl/studia-norwidiana,art_34834.html
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn
DOI: 10.18290/sn
ISSN: 0860-0562
Index Copernicus: 2014: 49,39 ; 2015: 78,91
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1983
Data online: 1983
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Symbol UKD: 821.162.1(091)"1822/1863"
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1983/1-
Abstrakty: 1983/1-
Pełne teksty: 1983/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.pl/studia-norwidiana,art_34834.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-24
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »