English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Psychologiczne
Poprzednie tytuły: Annals of Psychology
Roczniki Filozoficzne, z. 4: Psychologia: 1948-2006
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/rpsych
Drugi adres
strony WWW:
https://tnkul.pl/roczniki-psychologiczne
Trzeci adres
strony WWW:
http://dlibra.kul.pl/publication/21448
Czwarty adres
strony WWW:
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rpsych
DOI: 10.18290/rpsych
ISSN: [e]2451-4306 ; [p]1507-7888
Index Copernicus: 2011: 2,76 ; 2012: 4,63 ; 2013: 5,79 ; 2014: NI ; 2015: 91,61
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 40
Data początkowa: 1948
Data online: 1957
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1957/1-2018/21/4
Abstrakty: 1998/1-2018/21/4
Pełne teksty: 1998/1-2018/21/4
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.lublin.pl/art_3347.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-02
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »