English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Nauk Społecznych
Adres strony WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.kul.pl/roczniki-nauk-spolecznych,art_32520.html
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.kul.lublin.pl/art_9935.html
Czwarty adres
strony WWW:
https://tnkul.pl/roczniki-nauk-spolecznych
DOI: 10.18290/rns
ISSN: 0137-4176
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2009b: 4(Ekon. i Zarz.) ; 2009c: 4(Pedag.) ; 2010a: 6(Ekon. i Zarz.) ; 2010a: 6(Pedag.) ; 2010a: 9(Soc.) ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1949
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Symbol UKD: 3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/35/1-2018/46/4
Abstrakty: 2007/35/1-2018/46/4
Pełne teksty: 2009/37/1-2018/46/4
Uwagi: Od 2009 r. wydawane w ramach ukazujących się od 1973 r. "Roczników Nauk Społecznych" (Annals of Social Sciences, ISSN 0137-4176) trzy osobne zeszyty, poświęcone poszczególnym dziedzinom nauk społecznych, usamodzielniły się, przybierając nowe tytuły i uzyskując nowe numery ISSN.
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.pl/informacje-dla-autorow,art_32527.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-02
Dziedzina:nauki społeczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »