English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Commentationes Mathematicae
Poprzednie tytuły: Prace Matematyczno-Fizyczne: 1888-1952
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 1: Prace Matematyczne: 1955-1969
Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1. Commentationes Mathematicae: 1970-2007
Adres strony WWW: http://cm.ptm.org.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pldml.icm.edu.pl/mathbwn/element/bwmeta1.element.bwnjournal-journal-pmf
Trzeci adres
strony WWW:
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/commentationes-mathematicae
DOI: 10.14708/cm
ISSN: 2080-1211
Index Copernicus: 2012: 4,87 ; 2013: 5,36 ; 2014: 42,73 ; 2015: 94,4
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1888
Data online: 1888
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Symbol UKD: 51 ; 53
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1888/1-1952/48 ; 2005/45/1-
Abstrakty: 2005/45/1-2011/51/1
Pełne teksty: 1888/1-1952/48 ; 2013/53/1-
Wskazówki dla autorów: http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/commentationes-mathematicae/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-04-26
Dziedzina:matematyka
fizyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »