English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Stomatologia Współczesna
Adres strony WWW: http://www.medtourpress.pl/?do=arts&kategoria=231
Drugi adres
strony WWW:
http://www.medtourpress.pl/index.php/publikacje/stomatologia-wspolczesna/archiwum-online
ISSN: 1231-3254
Index Copernicus: 2001: 2,57 ; 2002: 2,35 ; 2003: 2,54 ; 2004: 2,54 ; 2005: 3,96 ; 2006: 4,09 ; 2007: 3,89 ; 2008: 4,67 ; 2009: 4,62 ; 2010: 4,70 ; 2011: 4,51 ; 2012: 4,25 ; 2013: 4,68 ; 2014: 29,87 ; 2015: 52,47
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1994
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Med Tour Press International
Symbol UKD: 616.31
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1994/1-2017/3
Abstrakty: 1994/1-2017/3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-24
Dziedzina:medycyna
stomatologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »