English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Psychologiczny
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/przeglad-psychologiczny-review-of-psychology,art_4335.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.kul.lublin.pl/art_9937.html
ISSN: 0048-5675
Index Copernicus: 2001:1,71 ; 2002: 1,50 ; 2003: 1,49 ; 2004: 1,49 ; 2005: 1,49 ; 2006: NI ; 2017: NI ; 2018: NI ; 2009: NI ; 2010: NI ; 2011: NI ; 2012: NI ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 56,06
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Kategoria ERIH: 2011: NAT
Data początkowa: 1952
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Psychologiczne ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1999/42/1-2-2018/64/4
Abstrakty: 1999/42/1-2-2018/64/4
Pełne teksty: 1999/42/1-2-2018/64/4
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.pl/informacje-dla-autorow,art_4337.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-01
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »