English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, The
Poprzednie tytuły: Medycyna Lotnicza: 1958-1994
Polski Przegląd Medycyny Lotniczej: 1995-2010
Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej: 2011-2012
The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology: 2013-2015 (ISSN [e]2353-2270 ; [p]2300-2743)
Adres strony WWW: http://pjambp.com/
DOI: 10.13174/pjamp ; 10.13174/pjambp
ISSN: [e]2543-7186 ; [p]2451-3512
Index Copernicus: 2002: 2,15 ; 2003: 2,14 : 2004: 2,14 ; 2005: 2,14 ; 2007: 4,44 ; 2008: 4,56 ; 2009: 4,50 ; 2010: 4,50 ; 2011: 4,57 ; 2012: 5,21 ; 2013: 5,73 ; 2014: 77,31 ; 2015: 87,42
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2010c: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1958
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ; Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej
Symbol UKD: 616-057:656.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/17/1-2018/24/2
Pełne teksty: 2011/17/1-2018/24/2
Wskazówki dla autorów: http://pjamp.com/page/display/id/2/title/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-01
Dziedzina:medycyna
psychologia
medycyna wojskowa
lotnictwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »