English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Journal of Medical Physics and Engineering
Poprzednie tytuły: Postępy Fizyki Medycznej: 1966-1992
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/pjmpe/pjmpe-overview.xml
DOI: 10.2478/pjmpe
ISSN: [e]1898-0309 ; [p]1425-4689
Index Copernicus: 2001: 2,03 ; 2002: 2,11 ; 2003: 2,10 ; 2004: 2,10 ; 2005: 2,10
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 1966
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Politechnika Warszawska ; Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
Symbol UKD: 61 ; 577.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/13/1-
Abstrakty: 2007/13/1-
Pełne teksty: 2007/13/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-01
Dziedzina:medycyna
fizyka
inżynieria
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »