English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kardiologia Inwazyjna
Adres strony WWW: http://www.ki.viamedica.pl
ISSN: [e]1644-4329 ; [p]1507-1502
Index Copernicus: 2001: 2,18 ; 2011: 3,56 ; 2012: 3,69 ; 2013: 3,57 ; 2014: 45,42 ; 2015: 53,25
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1
Data początkowa: 1998
Data online: 1998
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica ; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Sekcja Kardiologii Inwazyjnej
Symbol UKD: 616.12
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1998/1/1-
Pełne teksty: 1998/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.viamedica.pl/ki/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-06
Dziedzina:medycyna
choroby układu krążenia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »