English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Quaternaria
Poprzednie tytuły: Quaternary Studies in Poland: 1979-1999
Adres strony WWW: http://www.studia.quaternaria.pan.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/squa/squa-overview.xml
Trzeci adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110266
DOI: 10.2478/squa
ISSN: [e]2300-0384 ; [p]1641-5558
Index Copernicus: 2012: 5,31 ; 2013: 5,30 ; 2014: 103,77 ; 2015: 106,56
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1979
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Komisja Badań Czwartorzędu PAN. Oddział (Poznań)
Symbol UKD: 55
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2000/17-
Abstrakty: 2000/17-
Pełne teksty: 2000/17 ; 2004/21-
Wskazówki dla autorów: http://www.studia.quaternaria.pan.pl/SQ-author.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-23
Dziedzina:geologia
Indeksowane w:BazTech
Zoological Record
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »