English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Postępy Biochemii
Adres strony WWW: http://www.postepybiochemii.pl/
ISSN: 0032-5422
Index Copernicus: 2001: 6,39 ; 2002: 6,45 ; 2003: 6,42 ; 2004: 6,42 ; 2005: 5,56 ; 2006: 4,75 ; 2007: 4,89 ; 2008: 4,88 ; 2009: 4,93 ; 2010: 4,61 ; 2011: 4,39 ; 2012: NI ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 80,95
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1953
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Biochemiczne ; Komitet Biochemii PAN
Symbol UKD: 577.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/47/1-2017/63/4
Abstrakty: 2001/47/1-2017/63/4
Pełne teksty: 2001/47/1-2017/63/4
Wskazówki dla autorów: http://www.postepybiochemii.pl/#Preparation_of_Manuscripts
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-23
Dziedzina:biochemia
biologia
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »