English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes
Adres strony WWW: http://annales.umcs.lublin.pl/annales_artes.php
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/l
Trzeci adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/umcsart/umcsart-overview.xml
Czwarty adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/7422
DOI: 10.2478/umcsart ; 10.17951/l
ISSN: [e]2083-3636 ; [p]1732-1352
Index Copernicus: 2012: 4,56 ; 2013: 3,81 ; 2014: 53,28 ; 2015: 55,72
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Symbol UKD: 7
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2003/1-2018/16/1-2
Abstrakty: 2003/1-2018/16/1-2
Pełne teksty: 2003/1-2018/16/1-2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-04-30
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »