English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
Adres strony WWW: http://journals.umcs.pl/j
Drugi adres
strony WWW:
http://psych-ped.annales.umcs.pl
Trzeci adres
strony WWW:
http://annales.umcs.lublin.pl/annales_pedagogika.php
DOI: 10.2478/v10225 ; 10.17951/j
ISSN: [e]2449-8521 ; [p]0867-2040
Index Copernicus: 2014: 55,12 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1988
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Symbol UKD: 159.9 ; 37.015.3 ; 37.01
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/15 ; 2005/18 ; 2007/20 ; 2010/23-
Abstrakty: 2002/15 ; 2005/18 ; 2007/20 ; 2010/23-
Pełne teksty: 2002/15 ; 2005/18 ; 2007/20 ; 2010/23-
Wskazówki dla autorów: http://journals.umcs.pl/k/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-01
Dziedzina:psychologia
pedagogika
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »