English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
Adres strony WWW: http://www.oeconomia.annales.umcs.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/h
Trzeci adres
strony WWW:
http://annales.umcs.lublin.pl/annales_ekonomia.php
Czwarty adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/5435
DOI: 10.17951/h
ISSN: [e]2449-8513 ; [p]0459-9586
Index Copernicus: 2012: 5,49 ; 2013: 5,67 ; 2014: 61,40 ; 2015: 71,09
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1967
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1967/1-
Abstrakty: 1967/1-
Pełne teksty: 1967/1-
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/416/
Wskazówki dla autorów: http://journals.umcs.pl/h/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-04-25
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
ERIH Plus
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »