English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
Adres strony WWW: http://annales.umcs.lublin.pl/annales_prawo.php
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/5772
Trzeci adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/g
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778804/list
DOI: 10.17951/g
ISSN: [e]2449-8505 ; [p]0458-4317
Index Copernicus: 2012: 4,35 ; 2013: 4,79 ; 2014: 54,25 ; 2015: 72,50
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1954
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2007/41-
Abstrakty: 2007/41-
Pełne teksty: 2007/41-
Wskazówki dla autorów: http://journals.umcs.pl/g/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-23
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »