English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
Poprzednie tytuły: Roczniki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne: 1946-1948
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne: 1952-1975
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora: 1978-1983
Adres strony WWW: http://annales.umcs.lublin.pl/annales_historia.php
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/3956
Trzeci adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/4521
Czwarty adres
strony WWW:
https://journals.umcs.pl/f
DOI: 10.2478/v10068 ; 10.17951/f
ISSN: [e]2083-361X ; [p]0239-4251
Index Copernicus: 2013: 3,64 : 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2019: 20
Data początkowa: 1946
Data online: 1949
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; Versita
Symbol UKD: 930
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1949/4-
Abstrakty: 1949/4-
Pełne teksty: 1949/4-
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/lista/ http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/5551
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-04-29
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »