English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia
Adres strony WWW: http://www.geographia.annales.umcs.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://annales.umcs.lublin.pl/annales_geografia.php
Trzeci adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/4419
Czwarty adres
strony WWW:
https://journals.umcs.pl/b
DOI: 10.2478/v10066 ; 10.17951/b
ISSN: [e]2083-3601 ; [p]0137-1983
Index Copernicus: 2012: 5,30 ; 2013: 4,47 ; 2014: NI ; 2015: 100,55
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1946
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; Versita
Symbol UKD: 91 ; 55 ; 549
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1999/54-2017/72/2
Abstrakty: 1999/54-2017/72/2
Pełne teksty: 1999/54-2017/72/2
Wskazówki dla autorów: http://journals.umcs.pl/b/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-10-22
Dziedzina:geologia
mineralogia
geografia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »