English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica
Poprzednie tytuły: Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA. Fizyka i Chemia: 1946-1951
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA. Physica et Chemia: 1952-1976
Adres strony WWW: http://www.physica.annales.umcs.pl
Drugi adres
strony WWW:
https://journals.umcs.pl/aaa
Trzeci adres
strony WWW:
http://annales.umcs.lublin.pl/annales_fizyka.php
DOI: 10.2478/v10246 ; 10.17951/aaa
ISSN: [e]2300-7559 ; [p]0137-6861
Index Copernicus: 2014: 54,34 ; 2015: 93,64
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1946
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Symbol UKD: 53
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/54-2002/57 ; 2011/66-2016/71
Abstrakty: 1999/54-2002/57 ; 2011/66-2016/71
Pełne teksty: 1999/54-2002/57 ; 2011/66-2016/71
Wskazówki dla autorów: http://journals.umcs.pl/aaa/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-04-24
Dziedzina:fizyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »