English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Art of Dentistry
Poprzednie tytuły: As Stomatologii: 2003-2009
Adres strony WWW: http://www.asmedia.com.pl/art-of-dentistry
ISSN: [e]2392-2818 ; [p]2081-4798
Index Copernicus: 2005: 2,86 ; 2006: 2,97 ; 2007: 2,99 ; 2008: 3,14 ; 2009: 3,32 ; 2010: 3,71 ; 2011: 4,06 ; 2012: 4,27 ; 2013: NI ; 2014: 58,10 ; 2015: 68,32
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo As Media
Symbol UKD: 616.31
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2013/4-
Wskazówki dla autorów: http://www.asmedia.com.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-22
Dziedzina:medycyna
stomatologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »