English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Operations Research and Decisions
Poprzednie tytuły: Prace Naukoznawcze Politechniki Wrocławskiej: 1969-1972
Prace Naukoznawcze i Prognostyczne: 1972-1990
Badania Operacyjne i Decyzje: 1991-2009
Adres strony WWW: http://www.ord.pwr.wroc.pl/
DOI: 10.5277/ord
ISSN: [e]2391-6060 ; [p]2081-8858
Index Copernicus: 2012: 4,31 ; 2013: 6,38 ; 2014: 95,42 ; 2015: 100,00 ; 2016: 97,00
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 40
Data początkowa: 1991
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania
Symbol UKD: 001 ; 008.2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/14/1-
Abstrakty: 2004/14/1-
Pełne teksty: 2004/14/1-
Uwagi: Czasopismo indeksowane również w bazach: INSPEC, MathSciNet, RePEc, Ulrich's Periodicals Directory, Zentralblatt MATH.
Wskazówki dla autorów: http://www.ord.pwr.wroc.pl/index.php?s=for_authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-30
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
EBSCO Business Source Complete
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »