C   Y   T   B   I   N

ZAWARTOŚĆ BAZY
 Liczba rekordów 
źródeł cytujących:
2214
 Liczba rekordów 
źródeł cytowanych:
18449
 Zasięg chronologiczny:2000-2011
 Aktualizacja:1 raz w roku
 Zgłaszanie uwag 
i problemów:
izabela.swoboda@us.edu.pl
 
WYKONAWCY
Autor projektu:prof. dr hab. Barbara Stefaniak
Projekt i wykonanie 
wersji offline:
dr Jacek Tomaszczyk
Projekt i wykonanie 
wersji online:
dr Arkadiusz Pulikowski 
Koordynatorzy projektu: dr Izabela Swoboda (2011- )
dr Agnieszka Bajor (2007-2010);
prof. dr hab. Barbara Stefaniak (2002-2006);

Opracowanie rekordów:Studenci IBIN UŚ

Weryfikacja danych:Pracownicy i doktoranci IBIN UŚ
Wprowadzanie danych: Hanna Klajbor (rekordy oprac. od r. 2008)
Koło Naukowe Bibliotekoznawców (rekordy oprac. w l. 2004-2007);
Jolanta Pulikowska (rekordy oprac. w l. 2002-2003);
Izabela Swoboda (rekordy oprac. w r. 2002);


 
CHARAKTERYSTYKA
Cytbin to bibliograficzna baza danych, obejmująca artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Są to:
  • Bibliotekarz,
  • Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej,
  • Przegląd Biblioteczny,
  • Roczniki Biblioteczne
  • Zagadnienia Informacji Naukowej.
Opisy bibliograficzne rejestrowanych dokumentów są rozszerzone o informacje o publikacjach cytowanych, zamieszczanych w bibliografiach załącznikowych i/lub w przypisach bibliograficznych.
CYTBIN jest bazą zorientowaną na cele dydaktyczne, którymi są zapoznawanie studentów z bieżącą literaturą oraz z metodami kontroli prawidłowości opisu bibliograficznego. Baza danych tworzona jest wspólnym wysiłkiem studentów, pracowników i doktorantów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Do bazy wprowadzany jest pełny opis bibliograficzny wszystkich dokumentów cytujących (artykuły i recenzje), uzupełniony tytułem w języku angielskim, abstraktami w języku polskim i angielskim, słowami kluczowymi (polskie i angielskie) i symbolem klasyfikacji tematycznej (klasyfikacja przejęta z bazy LISA z myślą o możliwości przyszłej współpracy) oraz opisem publikacji cytowanych (wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, rozdziały książek, materiały konferencyjne, szara literatura oraz dokumenty inne). Dzięki angielskim tytułom, streszczeniom i słowom kluczowym informacja o tym co dzieje się w polskim bibliotekoznawstwie i informacji naukowej może trafić na szersze forum. Tak zaprojektowany zestaw elementów opisu publikowanych prac stwarza w porównaniu z klasycznymi bazami bibliograficznymi dodatkowe możliwości wyszukiwania zgodnych z potrzebami użytkowników informacji.

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach